Nuværende medlemmer

Kontingentet er kr. 300  årligt.
For medlemmer af samme husstand samt institutioner kr. 400.
For studerende under 30 år kr. 100.

Kontingentet skal indbetales senest 15. februar og kan betales:

– Via netbank eller bankoverførsel til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 Konto nr. 3195597
– Via MobilePay 17 64 03

Indmeldelse 

Send en e-mail til foreningens kasserer Sanddahl@mail.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og din fortrukne e-mail.
Vi vil bruge oplysningerne til at sende Bladet og kommunikere med dig.

Betal for det ønskede medlemskab som det ses ovenfor.


Alle henvendelser vedr. indmeldelse, kontingent, adresseændring, e-mail o.l. rettes til foreningens kasserer:
Bjarne Sanddahl tlf. 40 21 72 65, Sanddahl@mail.dk

Øvrige henvendelser til foreningens formand:
Ulla Rald  tlf. 48 14 10 60, Ullarald@post.tele.dk

ANTIKKENS VENNER
Ulla Rald
Nellikevej 12
3450 Allerød

E-mail: av@antikkensvenner.com


Copyright © 2022 antikkensvenner.dk