Nuværende medlemmer

Kontingentet er kr. 300  årligt.
For medlemmer af samme husstand samt institutioner kr. 400.
For studerende eller seniorer (65+): enkeltpersoner kr. 200, par kr. 250.

Kontingentet skal indbetales senest 15. februar og kan betales:

– Via netbank eller bankoverførsel til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 Konto nr. 3195597
– Via MobilePay 17 64 03

Indmeldelse 

Send en e-mail til foreningens kasserer Sanddahl@mail.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og din fortrukne e-mail.
Vi vil bruge oplysningerne til at sende Bladet og kommunikere med dig.

Betal for det ønskede medlemskab som det ses ovenfor.


Alle henvendelser vedr. indmeldelse, kontingent, adresseændring, e-mail o.l. rettes til foreningens kasserer:
Bjarne Sanddahl tlf. 40 21 72 65, Sanddahl@mail.dk

Øvrige henvendelser til foreningens formand:
Ulla Rald  tlf. 48 14 10 60, Ullarald@post.tele.dk

ANTIKKENS VENNER
Ulla Rald
Nellikevej 12
3450 Allerød

E-mail: av@antikkensvenner.com


Copyright © 2022 antikkensvenner.dk