Foreningens adresse  Ulla Rald, Nellikevej 12, 3450 Allerød.
e-mail: av@antikkensvenner.dk .

Foreningens bestyrelse

Ulla Rald (formand)  tlf. 22 17 63 73, Ullarald@post.tele.dk

Bjarne Sanddahl (kasserer) tlf. 40 21 72 65, Sanddahl@mail.dk

Helmer Munch Andersen (sekretær), tlf. 40 40 88 20, helmer.m.andersen@gmail.com

Thomas Heine Nielsen (næstformand)  tlf. 22 88 66 18 , heine@hum.ku.dk

Børge Kjeldsen, tlf. 26 29 29 51, bnkjeldsen@yahoo.com

Tove Bager (suppleant) tmbager@live.dk

Hanne Christensen  (suppleant) hch@dadlnet.dk 

 

Foreningens vedtægter

vedtægterne 2021A

Foreningens blad
Bladet Antikkens Venner udkommer to gange om året januar og september.
Løssalgspris: kr. 25.

Medlemmer af redaktionen:
Torben Svendrup, Kbh. (ansvh. redaktør)

Alle henvendelser vedr. bladet rettes til bladets redaktør:
Torben Svendrup  Mail: Svendrup@icloud.com  tlf. 26 50 79 15

ANTIKKENS VENNER
Ulla Rald
Nellikevej 12
3450 Allerød

E-mail: av@antikkensvenner.com


Copyright © 2022 antikkensvenner.dk