TEMADAG OM FILOSOFI

 Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 13.00

 

Sted: Københavns Universitet Søndre Campus (tidligere KUA). Karen Blixens Vej.

Et billede, der indeholder væg, indendørs, sidder, statue

Automatisk genereret beskrivelse

Lokale 12.2.62

                                               
Aflyst pga. corana smittefare

Program:

Kl. 13.00 Velkomst ved Helmer Munch Andersen

 

Kl. 13.05 Filolog, filosofihistoriker og professor David Bloch: Hvordan forstår vi antikke tekster i et postmodernistisk samfund?

 

Kl. 13.50 Pause

 

Kl. 14.00 BA i filosofi og foredragsholder Claus Christoffersen: Platon

 

Kl. 14.50 Pause

 

Kl. 15.00 Cand. Pæd. Phil. Steen Stegeager Hansen: Gadamer og den græske filosofi

 

Kl. 15.50 Afslutning

 

Tilmelding:

Tilmelding senest fredag d. 20. marts til Helmer Munch Andersen på helmer.m.andersen@gmail.com eller tlf. 40 40 88 20.