Foreningens adresse:  Ulla Rald,Nellikevej 12, 3450 Allerød.
e-mail: av@antikkensvenner.dk .


Kontingentet udgør kr. 300  årligt. For medlemmer af samme husstand samt institutioner kr. 400, for studerende eller seniorer (65+): enkeltpersoner kr. 200, par kr. 250.

Kontingentet skal indbetales senest 15. februar og kan betales:

I Danske Bank uden brug af indbetalingskort til konto  319-5597..

- Via netbank eller bankoverførsel til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 Kontonr. 3195597

Alle henvendelser vedr. indmeldelse, kontingent, adresseændring, e-mail o.l. rettes til foreningens kasserer: Bent Robert Hansen, Finlandsvej 8, 4200 Slagelse, tlf. 43 99 37 52. E-mail: bentrobert@it.dk

Øvrige henvendelser til foreningens formand

Foreningens bestyrelse:

Ulla Rald (formand)  tlf. 48 14 10 60 Ullarald@post.tele.dk

Bent Robert Hansen (kasserer),  tlf. 43 99 37 52 bentrobert@it.dk

Helmer Munch Andersen (næstformand og sekretær), tlf. 40 40 88 20 helmer.m.andersen@gmail.com

Børge Kjeldsen, tlf. 36 16 46 43 bnkjeldsen@yahoo.com

Liv Carøe tlf. 28 99 11 04 livcarnoe@gmail.com

Ulla Wicksell,(suppleant)  tlf. 44 44 45 85 ulwi@privat.dk

Bjarne Sanddahl (suppleant) tlf. 40 21 72 65 Sanddahl@mail.dk

 

Foreningens blad:
Bladet Antikkens Venner udkommer to gange om året januar og september.
Løssalgspris: kr. 25.

Medlemmer af redaktionen:
Torben Svendrup, Kbh. (ansvh. redaktør)
 

Alle henvendelser vedr. bladet rettes til bladets redaktør:
Torben Svendrup  Mail: Svendrup@icloud.dk  tlf. 26 50 79 15