Den danske Rhodosekspedition. Foredrag og omvisning.

Antiksamlingen, Nationalmuseet.

 

Lørdag den 26. oktober kl. 13 – 15.

 

Stine Schierup, ph.d. og mag.art. i klassisk arkæologi. Antiksamlingen.

 

        

Tekstboks: Foto Karl Frederik Kinch Nationalmuseet, DK
I 1902 ankom en lille gruppe danske arkæologer til byen Lindos på Rhodos. Her skulle de i løbet af de efterfølgende år udgrave øens mest betydningsfulde, antikke helligdom. Forud for projektets start lå et omfattende forberedelsesarbejde og store ambitioner, der skulle gøre den danske Rhodosekspedition til sin tids mest ambitiøse danske udgravningsprojekt i Middelhavsområdet. I foredraget fortælles historien bag projektet, om deltagerne og livet på Rhodos under ekspeditionen, samt projektets resultater og deres betydning for forskningen i dag.

 

 

 

Arrangementet slutter med en rundvisning i Antiksamlingen, hvor mange af fundene fra Rhodosekspedition er udstillet.

 

Foredrag og omvisning er gratis for Antikkens Venner, men det kræves, at man selv køber entrébillet til Nationalmuseet. Billetten gælder hele dagen.

Mødested: I forhallen, ved trappen.

Arrangementet er desværre ikke egnet for kørestolsbrugere.

 

Antal deltagere: højst 25

Tilmelding til Ulla Rald, mail ullarald@post.tele.dk eller sms 22 17 63 73