Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Antikkens Venner.

Lørdag den 25. april 2020 Pga. coronavirus flyttet til 29. aug. kl. 14.00

NB kl. 12.00

 

Generalforsamlingen finder sted på Københavns Universitet Amager

 

Dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Eventuelt indkomne forslag.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.

7.      Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

8.      Eventuelt.

 

 

På hjemmesiden vil det senere fremgå i hvilket omfang, der er indkommet forslag, og ligeledes om bestyrelsen og revisoren modtager genvalg.

 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på et glas vin.

 

 

Efter generalforsamlingen vil der være et foredrag.

 

Efter foredraget vil der være bogauktion. Medbring bøger I har lyst til at give videre til andre, gerne faglige eller gode bøger I kan anbefale. Vi laver en hurtig auktion, hvor det indkomne beløb går til foreningen.