Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Antikkens Venner

Lørdag den 27. april 2019, kl. 14.00

 

Generalforsamlingen finder sted på Københavns Universitet Amager

Lokale 12.2.62

 

Dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Eventuelt indkomne forslag.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.

7.      Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

8.      Eventuelt.

 

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Til bestyrelsen er flg. på valg for 2 år: Ulla Rald, Helmer Munch Andersen og Børge Kjeldsen, der alle modtager genvalg. På valg for 1 år Torben Svendrup der ikke modtager genvalg. Suppleanter Steen Steager Hansen modtager ikke genvalg, Ulla Wicksell modtager genvalg. Revisor Thyge Bro og revisorsuppleant  Lilli Edl modtager begge genvalg.

 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på et glas vin.

 

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om romerne syd for Donau og langs Adriaterhavet,

ved mag.art. Thyge C. Bro og mag.art. Ulla Rald?

 

Efter foredraget vil der være bogauktion. Medbring bøger I har lyst til at give videre til andre, gerne faglige eller gode bøger I kan anbefale. Vi laver en hurtig auktion, hvor det indkomne beløb går til foreningen.