FYN

Foreningen overvejer at arrangere en kort rejse til Fyn i maj mdr.

Rejsens formål vil være at studere kalkmalerier på Fyn, Langeland og Ærø